سامانه تایید کد محصول

جهت بررسی صحت محصول و آگاهی از جزئیات بیشتر خرید خود لطفا کد هشت رقمی درج شده بر روی محصول را در کادر زیر وارد نمایید. یادآور می گردد کد هشت رقمی فقط مختص محصولات دارای سنگ بوده و محصولات فاقد کد، مورد تایید این مجموعه نمی باشد.

  • نوع محصول

  • وزن خالص طلا

  • کد محصول

  • وزن سنگ

جدول مشخصات سنگ ها

نوع سنگ تراش سایز تعداد وزن
سوارفسکی پرنس 2*4 7 0.35
سوارفسکی پرنس 2*4 7 0.35
سوارفسکی پرنس 2*4 7 0.35