سامانه تایید کد محصول

جهت بررسی صحت محصول و آگاهی از جزئیات بیشتر خرید خود ، لطفا کد هشت رقمی درج شده بر روی محصول را در کادر زیر وارد نمایید. یادآور می گردد کد هشت رقمی فقط مختص محصولات دارای سنگ بوده و محصولات فاقد کد، مورد تایید این مجموعه نمی باشد.

  • نوع محصول

  • وزن خالص طلا

  • کد محصول

  • وزن سنگ

جدول مشخصات سنگ ها

نوع سنگ تراش سایز تعداد وزن
سوارفسکی پرنس 2*4 7 0.35
سوارفسکی پرنس 2*4 7 0.35
سوارفسکی پرنس 2*4 7 0.35