کد محصول CP018-027

رنگ های موجود : زرد، سفید، رزگلد

  • نوع محصول

  • وزن تقریبی طلا

تعداد
سایز
شکل سنگ
ردیف
1
2.00 × 2.00
Round
1
1
7.00 × 5.00
Pear
2
2
1.00 × 1.00
Round
3
2
1.40 × 1.40
Round
4
2
1.30 × 1.30
Round
5
6
1.80 × 1.80
Round
6
10
1.60 × 1.60
Round
7
12
1.50 × 1.50
Round
8
24
1.20 × 1.20
Round
9
6
1.50 × 1.50
Round
10
6
1.50 × 1.50
Round
11
1
5.00 × 7.00
Pear
12
1
5.00 × 7.00
Pear
13
1
5.00 × 7.00
Pear
14
12
1.50 × 1.50
Round
15

    مشخصات فنی محصول:

    [CodingNote] [FinishingName]